Ekonomikanalen

Vindkraft sänker villapriser

Vindkraft är en förnybar energikälla som det satsas på. Ett problem är att det finns ett motstånd från fastighetsägare att bo nära vindkraftsverk.

Rent ekonomiskt är motståndet befogat visar en undersökning från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Villapriserna nära vindturbinerna är lägre än för motsvarande villor en bit längre bort.

Om man ändå vill bygga vindkraftverk funderas det nu på hur fastighetsägarna kan kompenseras.