Ekonomikanalen

Vindkraftspark tar plats i Markbygden

I Markbygden utanför Piteå byggs en av Europas största landbaserade vindkraftsparker. Parken har stärkt ekonomin för de lokala företagen och skänkt flera arbetsmöjligheter. Projektet väntas vara klart 2023.

Relaterade ämnen