Yrkesdörren skapar nätverksmöjligheter

Yrkesdörren är en ideell organisation och en del av stiftelsen Axfoundation. Syftet med organisationen är att skapa möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i Sverige.

Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsledare på Yrkesdörren, berättar att idén till att starta organsisationen kom till eftersom att en av de största samhällsutmaningarna vi har idag är att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Det här vill organisationen ändra på genom att se till att etablerade svenskar och utrikesfödda svenskar inom samma bransch men med olika bakgrund möts.