EFN 10 årEFN 10 år

Kvadrat

I EFN:s bostadsprogram Kvadrat tar Petra Bergman ett helhetsgrepp om boendeekonomi med ett nytt tema varje gång.