Ekonomikanalen

Preferensaktier

<h1>Preferensaktier: Här hittar du intervjuer och inslag om ämnet</h1> En preferensaktie beskrivs vanligtvis som en hybrid mellan en aktie och obligation. Preferensaktier går att köpa på börsen precis som vanliga aktier och räknas dessutom delvis in som eget kapital för bolaget. Det skiljer sig från obligationer som inte räknas in. Det ett populärt sätt för exempelvis fastighetsbolag att kunna få in kapitaltillskott och samtidigt mer utrymme att belåna sig. En preferensaktie ger förtur till en förutbestämd utdelning, och har i regel en eller flera inlösenkurser som bolaget kan lösa in preferensaktien till vid vissa förutbestämda datum. De flesta preferensaktier ger utdelning kvartalsvis. Preferensaktieägare har ett visst skydd vid konkurs av bolaget kontra vanliga aktieägare. Skyddet är emellertid långt ifrån lika starkt som för obligationsägare. Preferensaktier får anses ha väsentligt högre risk än obligationer även om de i övrigt liknar varandra på många plan.