Ekonomikanalen

Guldåldern för preferensaktier över

När räntorna var låga under många år var preferensaktier en populär produkt både hos bolag och hos investerare. Men hur ser det ut nu när räntorna är på väg upp? Det diskuteras i EFN Marknad med Peter Hedlund från Börsveckan och Robert Andersson från Aktiespararna.

I programmet gås skillnaden mellan vanliga aktier (stamaktier), prefrensaktier, D-aktier och obligationer igenom.

Slutsatsen som båda gästerna håller med om att de gyllene åren för preffarna är över. I det rådande marknadsläget är utdelningsaktier en mer lockande placering.

Programledare: Christian Ploog