Ekonomikanalen

"Akademiskt käbbel från Riksbanken"

Riksbanken kom i dag med sitt remissvar till den utredning av bankens penningpolitik som utredarna Mervyn King och Marvin Goodfriend gjorde på uppdrag av riksdagens finansutskott. Och Riksbanken höll till stor del med i kritiken.

”Riksbanken återkommer till att man vill ha ett större inflytande när det gäller makrotillsynen”, säger valutastrateg Lars Henriksson.

Det var inte mycket i dagens remissvar som var nytt menar Henriksson, utan det handlar mycket om ”akademiskt käbbel”. Men Riksbanken passar på att fortsätta att driva linjen att man är missnöjd med att Finansinspektionen fått makt när det gäller verktyg för att minimera riskerna med hushållens skulder. En makt som Riksbanken anser att de själva borde ha.