Ekonomikanalen

Att anlägga en brygga

Intresset för att bygga egen brygga har länge varit stort, men det senaste året har det ökat explosionsartat.

För en mindre privat brygga krävs normalt inget bygglov, och de allmänna bestämmelserna gäller generellt större projekt. Det finns inga regler för vad som anses vara ett större projekt, utan det avgörs från fall till fall.

”Enskilda bryggor som en badbrygga eller för någon lite mindre båt blir sällan aktuellt att pröva enligt bygglagstiftningen”, säger Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket.

Men han råder ändå till att kontakta kommunen eller länsstyrelsen, som har bäst koll i enskilda fall. Dessutom kan du behöva söka dispens från det så kallade strandskyddet.

Carl Wranding från Sjöliv arbetar med att bygga bryggor och han menar att förutsättningarna där du ska bygga avgör vilken typ av brygga du kan välja.

Reporter: Petra Bergman