Ekonomikanalen

Lagändring ska underlätta årsstämman

En tillfällig lag har införts för att underlätta genomförandet av bostadsrätters årsstämmor i coronatider. Det för att stämmorna ska kunna hållas och samtidigt hålla nere smittspridningen. Ändringarna innebär att röstning via post och ombud utökas. Stämman kan också få hållas digitalt, men då krävs att vissa krav uppfylls.

Redaktör: Petra Bergman