Ekonomikanalen

DJ Spara Mustafa - Hyperinflation (Officiell musikvideo)

DJ Spara Mustafas debutsingel Hyperinflation sätter fingret på ett viktigt samhällsproblem. Med ett skönt beat och fräna tongångar lyfter han upp inflationen och skuldsättningen i ljuset. Det är ett house-epos som inte lämnar någon oberörd.

I oktober uppgick inflationen i Sverige enligt måttet KPIF till 3,1 procent. Det är den högsta nivån sedan 2008.

KPIF mäter hur mycket konsumentpriserna stigit de senaste tolv månaderna. Undersökningen görs av SCB som undersöker priserna på en rad utvalda varor som ska spegla vår konsumtion. Effekterna av ändrade bostadsräntor räknas ej med i KPIF.

Riksbanken har inflationen mätt som KPIF som sin viktigaste målvariabel. Målet är att inflationen ska ligga på två procent då detta anses bidra till prisstabilitet och därmed skapa förutsättningar för god och långsiktigt hållbar tillväxt.

Så sent som i början av 1990-talet låg inflationen i Sverige på över tio procent.

De svenska hushållens skulder har stigit konstant de senaste decennierna. Enligt OECD uppgår skulderna till 200 procent av den disponibla nettoinkomsten.

Hyperinflation infaller när priserna skenar utom kontroll. I Venezuela där ekonomin har kollapsat ligger inflationen enligt beräkningar för närvarande på över 1 500 procent.