Ekonomikanalen

Fastigheter - köpläge eller nya ras?

Kursras, kreditsmällar och korsägande är bara några av de saker som varit i fokus när det gäller fastighetssektorn på börsen under 2022. För att diskutera utvecklingen är Fastpartners vd Sven-Olof Johansson och Handelsbankens fastighetsanalytiker Johan Edberg med i EFN Marknad.

“Finansiering är den kritiska faktorn framåt”, säger Sven-Olof Johansson.

Snabbt stigande räntor, ganska dålig likviditet på både obligations- och bankmarknaden ligger bakom detta.

Utvecklingen slår mot fastighetsbolagens resultat. Sven-Olof Johansson säger att Fastpartners mål om att nå ett förvaltningsresultat på 1,5 miljarder kronor till 2025 kan komma att justeras ned på styrelsemöte i december.

Fastpartner har inte gjort några nya investeringar under de senaste 1,5 åren utan bara investerat i befintligt bestånd säger Johansson. Den buffert man har byggt skulle kunna användas till förvärv. När det läget dyker upp är oklart enligt Fastpartners vd.

Johan Edberg ser på kort sikt att utvecklingen kan slå hårdare mot bolag som fokuserar på bostadsfastigheter, då dessa inte kan justera upp hyror på samma sätt som de som fokuserar på kommersiella fastigheter.

På lite längre kommer dock den försvagade konjunkturen i spel och då kan bilden reverseras vilket innebär att kommersiella fastigheter får det svårare.

Edberg lyfter fram två bolag som extra intressanta, Wihlborgs och Platzer.

Programledare: Madeleine Lundberg