Ekonomikanalen

John Hassler: Regeringen bryter mot överskottsmålet

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler kritiserade på dagens presskonferens bland annat regeringen för att bedriva en finanspolitik som är för expansiv. Rådet menade även att regeringen tar för lättsinnigt på att låna pengar.

Felaktiga prioriteringar, som till exempel satsningen på höghastighetsjärnväg, är ett annat område som Rådet kritiserar.

Den viktigaste samhällsfrågan just nu, enligt Finanspolitiska rådet, är integrationen och här bör en expertkommission tillsättas menar man.

Lägre löner borde tillåtas, men det borde inte lagstiftas om det, anser Rådet vidare.

Dessutom är det ett bra läge att se över både ränteavdragen och fastighetsskatten säger John Hassler.

Personer

John Hassler