Ekonomikanalen

Finanspolitik

<h1> Vad är finanspolitik? </h1> <p> Finanspolitik är ett begrepp som förklarar hur regeringen kan använda statens budget för att styra ekonomin och uppfylla sina ekonomiska mål. Tillsammans med penningpolitik, som styrs av Riksbankens räntesättning, är finanspolitik ett av två sätt att stimulera ekonomin.</p> <p> Statens kassa fylls på via skatter. Vid en högkonjunktur är inkomsterna större vilket kan ge ett budgetöverskott. Vid en lågkonjunktur minskar inkomsterna och utgifterna ökar. Det kan ge mindre överskott eller ett underskott i budgeten. </p> <p> Både vid hög- och lågkonjunktur använder regeringen olika stimulansmedel för att se till att ekonomin inte svänger för kraftigt. Stimulansmedlen kan exempelvis vara reformer, investeringar eller sänka skatter. </p> <p> Varje höst lägger regeringen fram en höstbudget som förklarar hur finanspolitiken för det kommande året ska se ut. På våren presenteras en budget för resten av det påbörjade året. </p> Budgeten arbetas fram av hela Regeringskansliet men leds av Finansdepartementet. Det finns också regler för hur finanspolitiken får se ut och budgeten ska arbetas fram. De kallas för det finanspolitiska ramverket. <br></br> <iframe width='380' height='216' src='//efn.se/embed/custom/single?id=105268&size=medium' frameborder='0' allowfullscreen='' seamless='seamless' scrolling='no'></iframe>

Visa mer information