Ekonomikanalen

Hållbart sparande bättre än du tror

Vad är hållbara investeringar och hur bra går dem? Det handlar det fjärde avsnittet av Hållbarhetsmyter om.

Hållbara investeringar går under många benämningar. En av dessa är ESG, som behandlar ekologisk, social hållbarhet samt ägarstyrning.

EFN har låtit Novus undersöka allmänhetens kunskap inom området. Följande frågor har ställts:

•Tror du att hållbara fonder generellt ger bättre eller sämre avkastning än traditionella fonder?

•Av de totala förvaltade tillgångarna i Europa, ungefär hur stor andel uppfyller den gängse definitionen på hållbara investeringar?

•Hade hållbara premiepensionsfonder under perioden 2010 – 2015 bättre eller sämre avkastning än vanliga fonder?

•Hade hållbara premiepensionsfonder under perioden 2010 – 2015 högre eller lägre avgifter  än vanliga fonder?

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken, kommenterar svaren och berättar mer om hållbarhet och investeringar.

Fakta i avsnittet kommer ifrån Swedbank, Macrobond, Journal of Sustainable Finance & Investment, KPMG och Pensionsmyndigheten.