Ekonomikanalen

Så mår Östersjön

Att 97 % av Östersjöns botten är påverkad av övergödning är det inte många som känner till. Detta framgår av det första avsnittet av EFN:s nya serie Hållbarhetsmyter.

EFN har låtit Novus undersöka allmänhetens kunskap om olika hållbarhetsfrågor. I avsnittet om Östersjön ställer vi följande frågor:

•Hur har utsläppen av fosfor och kväve förändrats sedan 1995?

•Hur stor andel av Östersjöns botten är påverkad av övergödning?

•Vad påverkar Östersjöns ekosystem mest ur negativ synvinkel?

Conrad Stralka, verksamhetschef på stiftelsen Baltic Sea 2020, kommenterar resultaten.

All fakta kommer från Helsingforskommissionen (Helcom). I Helcom ingår de nio Östersjöstaterna och EU. Den mellanstatliga organisationen är styrande organ för Helsingforskonventionen som har som syfte att värna miljön i Östersjön.