Ekonomikanalen

Därför sprids hållbarhetsmyterna

Hur uppstår hållbarhetsmyter? Vilken effekt kan de ha och hur ska man undvika att sprida dem vidare? Det berättar Olof Gränström, strategisk rådgivare på Novus, som varit med och gjort undersökningarna till EFN:s serie Hållbarhetsmyter.

Han är inte förvånad över den mängd missförstånd som finns mellan vad människor tror är en myt och vad som är sanning. Olof Gränström uppger att människor har svårt att förstå stora makrofrågor och att det är en orsak till att myter kring hållbarhet sprids.

”Vi går på vår egen erfarenhet: vad vi har sett, hört och vad någon har berättat för oss. Och det är inte alltid rätt.”