Ekonomikanalen

Skogen och koldioxiden

Hur hållbar är den svenska skogen? Det handlar det femte avsnittet av Hållbarhetsmyter om.

Programmet fokuserar på skogens förmåga att absorbera koldioxid. EFN har låtit Novus ställa följande frågor:

• Sverige släpper i dag ut ungefär 52,7 miljoner ton växthusgaser. Hur mycket koldioxid beräknas den svenska skogen absorbera?

• Hur har den totala massan levade trä i de svenska skogarna förändrats under de senaste 100 åren?

Rolf Björheden, professor på Skogforsk, berättar mer om den svenska skogens tillväxt och förmåga att absorbera koldioxid. Han pratar även om motsättningen mellan modernt skogsbruk och en bibehållen artrikedom.

Fakta i avsnittet kommer från Naturvårdsverket, Skogsindustrierna och Sveriges Lantbruksuniversitet.