Ekonomikanalen

Inbromsning i investeringarna slår mot BNP

BNP-tillväxten för Sverige väntas sjunka från årets 2,4 procent till 1 procent nästa år. Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, menar att det främst beror på att investeringarna väntas bli mindre.

”Bostadsinvesteringarna väntas falla kraftigt, men även andra investeringar inom exempelvis industrin ligger bakom oss nu”, säger hon. ”Det finns starka samband mellan industrin och byggverksamheten”.

Reporter: Petra Bergman