Ekonomikanalen

Fredagens inflationssiffra sätter ny press på Riksbanken

Snabbkoll på marknaden

På fredag kommer KPI, de svenska inflationssiffrorna för mars. Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, räknar med att inflationen rensat för energipriser kommer att landa på nio procent. Detta är klart över Riksbankens prognos från februari som låg på 7,5 procent.

Denna skillnad kommer Riksbanken behöva ta hänsyn till på det penningpolitiska mötet i slutet av april. En höjning av styrräntan på 0,5 procentenheter ligger därför i korten.

“Räntehöjningarnas tid är ännu inte över”, säger Claes Måhlén.

Den svenska inflationsstatistiken föregicks av den amerikanska. Där sjönk inflationen i mars ytterligare och landade på fem procent. Rensar man däremot bort mat och energi så steg den marginellt till 5,6 procent. Detta kommer leda till att den amerikanska centralbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i början av maj spår Claes Måhlén.

Relaterade ämnen

Personer

Claes Måhlen