Tuffa avtalsförhandlingar väntar

Snabbkoll på marknaden

Läget på svensk arbetsmarknad är gott och arbetslösheten jämförelsevis låg. Framtidsutsikterna ser dock inte så goda ut säger Helena Bornevall, makroekonom på Handelsbanken.

I takt med att ekonomin kyls av kommer arbetslösheten att stiga.

Den kommande avtalsrörelsen är ett orosmoln. Hur stora löneökningar kommer arbetstagarna vilja ha när inflationen blir allt högre?