Ekonomikanalen

Fed ångar på - men möts av tvivel

Snabbkoll på marknaden

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, höjde på onsdagen räntan med ytterligare en halv procentenhet till intervallet 4,25 - 4,5 procent. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman kommenterar.

Christina Nyman räknar med att Fed fortsätter att höja räntan under 2023. Det är även centralbankens egna prognos. Aktörerna på finansmarknaden räknar däremot med att räntan kommer att börja sänkas under nästa år.

Den höga räntenivån är betungande för amerikansk ekonomi menar Nyman men den kommer att klara av det även om det blir kännbart.

Personer

Christina Nyman