Räntetoppen i USA är nära

Snabbkoll på marknaden

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 4,75 - 5,0 procent. Centralbanken signalerade att inflationen är fortsatt i fokus säger Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken.

Fed kan få hjälp i inflationskampen av bankoron som brutit ut då den antagligen kommer bidra till långsammare utlåning från bankerna vilket bidrar till lägre inflation.

Marknadsreaktionerna på beskedet blev att räntor och aktiekurser sjönk och att dollarn försvagades.

Riksbanken påverkas inte nämnvärt av just detta räntebesked. Det är istället de svenska inflationssiffrorna som är i fokus för den svenska centralbanken.