Ekonomikanalen

Minskad pessimism hos hushåll och företag

Snabbkoll på marknaden

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer undersöker stämningsläget och synen på ekonomin hos hushåll och företag.

Barometern för mars visade på en något minskad pessimism hos hushållen och företagen, men överlag är konsumentförtroendet alltjämt väldigt lågt.

Helena Bornevall, makroekonom på Handelsbanken, tror att det höga kostnadstrycket i kombination med stigande räntor kommer att sätta ytterligare press på hushåll och företag framöver.

Hon tror också att vi kommer att få en svalare arbetsmarknad samt att samhället går in i en lågkonjunktur.

Relaterade ämnen

Personer

Helena Bornevall