EFN 10 årEFN 10 år

"För lite fokus på långsiktiga utmaningar"

AI, automatisering och ny industri. Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, anser att valrörelsen fokuserat för lite på framtiden och långsiktiga utmaningar.

Programledare: Niklas Ekdal och Nicolina Söderqvist