Tips till dig med störiga grannar

Hur är det egentligen med rökning, grillning och hög musik i flerbostadshus? Det vet Ulrika Blomqvist, som är vd och jurist på Bostadsrätterna.

Hon har tre tips till dig som har störiga grannar:

1. Knacka på

2. Ta kontakt med styrelsen

3. För en störningsdagbok

Om grannen fortfarande inte håller sig till reglerna kan domstolsprövning och uppsägning av bostadsrätten bli aktuellt.

Redaktör: Petra Bergman