Ekonomikanalen

Tomträtt tickande bomb för bostadsrätter

Tusentals bostadsrättsföreningar äger inte marken som husen står på. I stället har de tomträtt och betalar hyra till kommunen. Nu stiger markpriserna och många får kraftigt ökade avgifter.

Lina-Beth Norrströms bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm har tomträtt. I värsta fall väntar en extra avgift för lägenheten på 1 000 kronor i månaden.

Hyran som betalas kallas tomträttsavgäld. Summan är normalt samma under en tioårsperiod och bestäms av kommunfullmäktige. Efter tio år höjs i regel avgiften.

Daniel Roos som är avdelningschef på Exploateringskontoret i Stockholms kommun förklarar närmare: ”Tomträtt är en slags nyttjanderätt för fastigheter och mark. Man betalar en avgäld för marken under en viss tid. I övrigt är det väldigt likt ett vanligt fastighetsägande.”

För flerbostadshustomträtter i Stockholm är avgälden ett visst antal kronor per kvadratmeter yta av huset. I de mer centrala delarna av huvudstaden väntar stora prishöjningar.

I vissa fall kan föreningarna få köpa marken från kommunen. Men det blir oftast väldigt dyrt.

För Lina-Beth Norrströms bostadsrättsförening skulle prislappen landa på över en halv miljard kronor.

”Antingen måste vi få köpa loss marken till ett rimligt pris eller så måste det regleras hur mycket tomträttsavgälderna får höjas”, säger hon.

Reporter: Petra Bergman