Ekonomikanalen

Här är 17 om 17!

Det här är serien för och med ungdomar med FN:s globala mål ”Agenda 2030” i fokus. 17 ungdomar har tagit sig an varsitt mål och tolkar det på sitt sätt genom en film. 17 om 17 produceras och ges ut av EFN Ekonomikanalen. Vi är en oberoende kanal med utbildande journalistik om ekonomi. Vi bidrar till globala målet nr 4 om utbildning, närmare bestämt det delmål som verkar för att ”öka antalet personer som har färdigheter för ekonomisk trygghet” (4.4). Allt vårt material är fritt att använda.