Här ska supermaterialet grafen bli kommersiellt

Grafen är ett supertunt, otroligt starkt material som leder både värme och elektricitet: Bolag världen över vill veta hur supermaterialet kan revolutionera produkter.

Acreo är ett statligt finansierat bolag vars uppgift är att stötta svenska bolag med sin forskning och då inte minst forskning om grafen.

Grafenets egenskaper möjliggör en snabbare utveckling av exempelvis mobilnätet.

Men också inom sjukvården kan grafen göra stor skillnad till exempel för att bygga levande vävnad på å mäta glukos i blodet. På Acreo forskar man hur man genom att använda grafen kan upptäcka Parkinson i ett tidigt skede.

Grafen gör sig bra för att skydda elkablar och kan göra skyddsvästar mer effektiva. Det vanligaste användningsområdet som brukar komma på tal är däremot det till olika typer av skärmar.