Den ekonomiska politiken: Ska regeringen lyssna på ekonomerna?

Regeringen fick en hel del kritik för sin ekonomiska politik i Finanspolitiska rådets senaste rapport. Bland annat handlar det om inkomstskatten, fastighetsskatt och ränteavdraget.

Annika Creutzer, privatekonomisk expert, kommenterar kritiken mot regeringen. Är den rimlig eller inte?