Till startsidanTill startsidan

Den stora materialmatchen - betong mot trä

Sverige riskerar att få cementbrist och det skulle bland annat kunna slå mot husbyggandet. Men hur står sig betong mot trä som byggmaterial? Professorerna Magnus Wålinder och Johan Silfwerbrand vid KTH argumenterar för varsitt material.

Professor Johan Silfwerbrands favoritbyggnad är Pantheon i Rom, som byggdes i betong för omkring 2 000 år sedan. Han gillar bland annat materialets formbarhet och ljudisolerande egenskaper. Dessutom är det obrännbart.

Den främsta nackdelen är de höga koldioxidutsläppen, som också blir den stora utmaningen framöver. Det krävs åtgärder som att fånga in koldioxiden i framtiden.

När det kommer till trä tror många att beständigheten är en av de främsta nackdelarna, men det vill inte professor Magnus Wålinder hålla med om. I Norge finns stavkyrkor i trä som är över 1 000 år gamla. Däremot kan variabiliteten utgöra problem för ingenjörer och det kräver en större marginal.

På träets sida står det låga kolfotavtrycket. Dessutom går det att prefabricera trä på ett sätt som gör själva byggtiden kortare. Att bygga mer i trä framöver är ett effektivt sätt att motverka klimatkrisen, enligt Wålinder.

Redaktör: Petra Bergman