Ekonomikanalen

Ratos nya strategi och affärsänglar från Skåne

Ratos befinner sig i en förändringsfas och ska nu fokusera på onoterade innehav inom tre olika affärsområden. I EFN Marknad berättar bolagets vd Jonas Wiström om hur det går.

Programmet inleds med en diskussion om investeringar i onoterade innehav i en mindre skala. Helena Sulieman från investerarnätverket Affärsänglarna i Malmö berättar om hur de agerar och om för- och nackdelar med investeringar i onoterade innehav.

Jonas Wiström berättar om Ratos transformation:

”Vi startade den här resan 2018 och då var Ratos ett väldigt skuldsatt bolag med väldigt låga resultat”, säger han.

Efter några års stålbad gick man från hög skuldsättning till att ha en nettokassa och 2021 började man förvärva bolag. I planen ingår dock inte bara att köpa bolag utan även att sälja:

“Vi är fortfarande en ganska spretig koncern och i vår plan ligger att sälja av ett antal bolag”, säger Jonas Wiström.

Fokuset framöver ligger inom industri, tekniklösningar och infrastrukturtjänster.

Programledare: Michaela Berglund