Ekonomikanalen

Greenwashing – ett växande problem

Greenwashing innebär att ett företag förmedlar en felaktig bild eller en ren lögn om att man är mer miljövänliga än man i verkligheten är. Hur detta fungerar och hur man som småsparare kan avslöja det diskuteras i EFN Marknad.

Gäster i programmet är Lin Lerpold, docent på Handelshögskolan i Stockholm och Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken.

Enligt Lin Lerpold är greenwashing ett växande problem som tar sig uttryck på en mängd olika sätt. Det går bland annat att skilja på claim greenwashing som handlar om bolagens utfästelser och liknande och executionak greenwashing som är mer subtilt och tar sig uttryck i bland annat i val av färger och musik i marknadsföring.

För att kunna genomskåda greenwashing och för att kunna kanalisera sitt sparande på rätt sätt är det en sak som är viktig enligt både Lerpold och Johansson och det är att läsa på och bli kunnig.

En metod som bolag använder sig av i sitt hållbarhetsarbete är klimatkompensering. Detta är något av en djungel och det är svårt att avgöra vilka aktörer som är seriösa eller inte. Gästerna är överens om att klimatkompensation inte är av ondo men det viktiga är att fokusera på omställningen.

Programledare: Julia Delin