Ekonomikanalen

Gruvbolag och fastighetsbolag i jämställdhetstoppen

ALLBRIGHTRAPPORTEN De två mest jämställda börsbolagen i Sverige 2021 är gruvföretaget Lucara Diamond och fastighetsbolaget Wihlborgs. Det visar 2021 års Allbrightrapport.

I EFN Marknad kommenteras rapporten och jämställdheten i näringslivet av Maija Inkala, talesperson på stiftelsen Allbright och av Anders Eriksson, marknadsplatschef på Spotlight Group.

Stiftelsen Allbright arbetar för jämställdhet och mångfald i det svenska näringslivet. Allbrightrapporten som släpps en gång per år kartlägger andelen kvinnor i börsbolagens ledningar.

Sedan Allbright startades 2011 har andelen kvinnor i ledningsgrupperna nästan fördubblats, från 15 till 27 procent.

En aspekt som lyfts fram i årets rapport är ledningsgruppernas ägande av aktier i de egna bolagen. Här ligger kvinnorna väldigt långt efter. Kvinnor i ledningsgrupperna äger en procent av kapitalet och männen 99.

Detta är till viss del säkert en del av att historiskt är det mest män som tagit sina bolag till börsen. Och en stor del av ägandet ligger kvar hos dessa grundare i många av bolagen.

I år var det första gången som ett bolag grundat av en kvinna tog sig till börsen och där grundaren sitter kvar i en ledande position. Detta handlar om Pernilla Nyrensten som tog bolaget Revolutionrace, som hon grundat tillsammans med sin man Niclas, till börsen. En intervju med henne ser du här.

I rapporten redovisas hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut på de olika positionerna i ledningsgrupperna.

På vd-posten sitter i nio fall av tio en man. Den enda post där kvinnor är kraftigt överrepresenterade är posten som HR-chef, där åtta av tio är kvinnor.

Maija Inkala och Anders Eriksson är att en stor del av ansvaret för att få mer jämställda ledningsgrupper i framtiden ligger på bolags-vd.ar. Det är dem som måste ta på sig ledartröjan och se till att fler kvinnor rekryteras och befordras till ledande positioner.

Programledare: Michaela Berglund