Svårt val: inflation eller instabilitet?

Snabbkoll på marknaden

Fortsätta höja räntor för att bekämpa inflation eller sluta höja för att gynna finansiell stabilitet. Det är valen världens centralbanker måste ta nu.

”Det är ett väldigt besvärligt läge för centralbankerna just nu” säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

När det gäller Riksbanken i Sverige räknar Christina Nyman med att den höga inflationen överväger och att det kommer kraftiga höjningar av styrräntan under våren och sommaren, 0,75 procentenheter i april och 0,5 i juni.