Ekonomikanalen

”Pandemin har påskyndat digitaliseringen med tre år”

I början av 2020 befann sig it-konsulten Tietoevry i ett känsligt läge då två bolag, Tieto och Evry, höll på att slås ihop. Mitt i detta kom corona som vände allt upp och ned.

Bolagets Sverigechef Karin Schreil berättar i denna intervju om hur det var att leda bolaget på distans i dessa tider.

Den största utmaningen menar Karin Schreil var att kunna känna av hur medarbetare mår. Därför lades mycket resurser på att bygga upp en organisation som möjliggjorde detta, med återkommande check-ins och skapandet av forum där medarbetare kunde mötas.

Som it-konsult har Tietoevry bra koll på digitalisering. Pandemin har påskyndat processen rejält menar bolagets Sverigechef:

”Vår samlade bild är att den strukturomvandling som pandemin medfört har påskyndat digitaliseringen med upp till tre år”, säger Karin Schreil.

Personer

Karin Schreil