Ekonomikanalen

Så fungerar amorteringskravet

Nu återinförs amorteringskravet för de som har stora bolån i förhållande till bostadens marknadsvärde eller i förhållande till sina inkomster.

Amorteringskravet pausades våren 2020 för att underlätta för låntagare som drabbats ekonomiskt av pandemin.

Detta gäller:

Bolån på över 70 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras med två procent per år.

Bolån på mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amorteras med en procent per år.

Dessa krav gäller bolån tagna från och med juni 2016.

Om ett hushåll har lånat mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst ska ytterligare en procent amorteras utöver ovanstående. Det vill säga amorteringskravet ligger på tre respektive två procent.

Räkneexempel:

Andres som tjänar 350 000 kr per år före skatt köper en lägenhet 2 000 000 kr och lånar 1 700 000 kr.

Lånet är på 85 procent av marknadsvärdet (1 700 000/2 000 000) vilket innebär att Andres amortera två procent av 1 700 000 kr varje år, det vill säga 34 000 kr per år eller 2 833 kr per månad.

Lånet är större än 4,5 gånger årsinkomsten (350 000 x 4,5 = 1 575 000) vilket innebär att ytterligare en procent per år ska amorteras, det vill säga 17 000 per år eller 1 417 kr per månad.

Totalt behöver Andres amortera 51 000 kr per år vilket innebär 4 250 kr per månad.