Ekonomikanalen

Skötsamma skogsägare i kläm

Nyckelbiotoper är ett område som rör upp känslor inom den svenska skogsnäringen. Många anser att skogsägare som sköter sig bestraffas.

En nyckelbiotop är ett område som anses ha särskilt höga naturvärden. För vissa nyckelbiotoper betalar Skogsstyrelsen ut en ersättning, men inte för alla.

”Har man en nyckelbiotop riskerar man att värdet på den här skogen blir noll och ingenting”, säger Harald Säll, lektor i virkeslära på Linnéuniversitetet när EFN träffar honom på en temakväll i Borås arrangerad av Södra skogsägarna.

Reporter: Anders Frick