Vad är ett rimligt arvode till fastighetsmäklaren?

När en fastighetsmäklare säljer din bostad betalar du ett arvode för det, ofta i provisionsform. Vad som är en rimlig provision beror på vilken typ av objekt du vill sälja.

Traditionellt sett har en rak provision varit vanligt, men den så kallade provisionstrappan blir allt populärare. Det innebär att mäklarens arvode ökar med bostadens försäljningspris. Petra Bergman förklarar för- och nackdelar mer upplägget!