Viljan underlättar för effektivt värdesystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startade 2020 en rad forskningsprojekt på temat coronakrisen.

Ett av projekten satte fokus på näringslivets påverkan på effekterna av pandemin. Det leddes av forskarna Joakim Netz från Jönköping University och Mattias Axelson från Handelshögskolan i Stockholm.

Resultatet visar att viljan att bidra varit stark, både från näringslivets och myndigheternas sida. Etableringen av det forskarna kallar ett värdesystem underlättades av just detta.

”Ett värdesystem behöver komma på plats för att möta den unika situationen”, förklarar Axelson.

I systemet ingår aktörer som företag, myndigheter och organisationer som hjälps åt att hitta kreativa lösningar som kan mildra de negativa effekterna pandemin haft på samhället.

”Lärdomen är att det behövs en kompetens för att få till den samordnande förmågan för att värdesystemet ska komma på plats och fungera”, fortsätter Axelson.

Redaktör: Jonas Frändén